Στην  ΕΥΡΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για 15 και πλέον έτη παρέχουμε έγκυρη και αξιόπιστη φοροτεχνική και  λογιστική υποστήριξη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις . Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στον συμβουλευτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών μας δίπλα σε κάθε επιχειρηματία , ο οποίος επιδιώκει  την άψογη οργάνωση της επιχείρησης του , την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και την απόλυτη κάλυψη του στις σχέσεις του με τις Δημόσιες Οικονομικές  Υπηρεσίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Παράλληλα φροντίζουμε οι τιμές μας να είναι προσαρμοσμένες  στις δύσκολες συνθήκες της οικονομικής κρίσης που βιώνει η κοινωνία μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΠΑΠΠΑ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Κάτοχος άδειας  Α ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε. α/α 3744/99 και με 25ετή εμπειρία φοροτεχνικού οικονομολόγου.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ :

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Ο.Ε.Ε

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνων (Α.Σ.Ο.Ε.Ε)

Μέλος Ο.Ε.Ε

 

 Κιν:6944 781 386Κιν:6944 781 386