• ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

• ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ.

• ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

• ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΩΝ

• ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

• ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.

 Κιν:6944 781 386Κιν:6944 781 386