Στην  ΕΥΡΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ από το 2001 παρέχουμε έγκυρη και αξιόπιστη φοροτεχνική και  λογιστική υποστήριξη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις . Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στον συμβουλευτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών μας δίπλα σε κάθε επιχειρηματία , ο οποίος επιδιώκει  την άψογη οργάνωση της επιχείρησης του , την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και την απόλυτη κάλυψη του στις σχέσεις του με τις Δημόσιες Οικονομικές  Υπηρεσίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Παράλληλα φροντίζουμε οι τιμές μας να είναι προσαρμοσμένες  στις δύσκολες συνθήκες της οικονομικής κρίσης που βιώνει η κοινωνία μας.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΠΑΠΠΑ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Κάτοχος άδειας  Α ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε. και με 25ετή εμπειρία φοροτεχνικού οικονομολόγου.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ :

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Κάτοχος άδειας  Α ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε.

Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: Κάτοχος άδειας  Α ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε.

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε)

 

 Κιν:6944 781 386Κιν:6944 781 386